Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

pampampam

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
pampampam
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via2708 2708
pampampam
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaelusive elusive
pampampam
6229 9fd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagabrynia gabrynia
pampampam
2330 a6e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadia adia
pampampam
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viagabrynia gabrynia
pampampam
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaelusive elusive
pampampam
6386 c1d9
pampampam
pampampam
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
pampampam
pampampam
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablubra blubra
pampampam
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viablubra blubra
pampampam
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
pampampam

June 24 2017

pampampam
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
pampampam
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline
pampampam
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
pampampam
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viamalaami malaami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl