Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

pampampam
3047 08a4 500
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
pampampam
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
pampampam
2706 ce23 500
I Origins (2014)
Reposted fromniepogoda niepogoda viairmelin irmelin
pampampam
7694 fac2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via000monnnn066 000monnnn066

October 17 2018

pampampam
3710 081f 500
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz viaKerisha Kerisha
pampampam
5083 cdfa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKerisha Kerisha
pampampam
pampampam
1023 adfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
pampampam
4919 273e 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viapsychedelix psychedelix
pampampam

October 15 2018

pampampam
2910 67ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatysiace-mysli tysiace-mysli
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaemotional-iceberg emotional-iceberg
pampampam
Hallstatt, Austria
pampampam
3173 bda3 500
Adam Levine & Behati Prinsloo
pampampam
Reposted fromshakeme shakeme viaiblameyou iblameyou
pampampam
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaevanescence evanescence
pampampam
3586 7f30 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaTheEvexe TheEvexe

October 13 2018

pampampam
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viakarmacoma karmacoma
pampampam
Reposted frombluuu bluuu vianergo nergo
pampampam
Jako kobieta z klasą, staraj się być uprzejma. Nie myśl o tym, jak zachowują się inni ludzie. Może się kiedyś ockną, a może nie. Ważne, żeby trwać przy swoich przekonaniach i nie iść na żadne kompromisy. Nie pozwól, aby inni ściągali cię w dół! Kieruj się zasadami savoir-vivre’u w życiu codziennym, bo w ten sposób komunikujesz innym, że masz klasę.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl