Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

pampampam
4056 9baf
3693 bb83
Reposted fromdivi divi viaTommekk Tommekk

November 15 2017

pampampam
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viaohhmarigold ohhmarigold
pampampam
6266 8af6
Reposted fromfragiile fragiile viaohhmarigold ohhmarigold
pampampam
7176 c3fb 500
Independence Day March in Warsaw, 11th November 2017. 60k people
Reposted fromproddy proddy viathatwasntadream thatwasntadream
pampampam
5001 6bf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds

November 14 2017

pampampam
  I nie chcę już niepokoju w głowie.
— Nie Chcę Już
Reposted fromIriss Iriss viakomplikacja komplikacja
pampampam
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viakomplikacja komplikacja
pampampam
0205 083c 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaMezame Mezame
pampampam
9757 a0ec
Reposted fromsohryu sohryu viaunmadebeds unmadebeds
2989 e3f1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaunmadebeds unmadebeds
pampampam
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhmarigold ohhmarigold
pampampam
Chyba jesteśmy uzależnione od tego, aby ktoś przy nas był, bo go "potrzebujemy"... Chyba pokochamy mężczyznę najpiękniejszą miłością, gdy go nie będziemy potrzebować. To jest największa miłość - kochać kogoś dlatego, że go nie potrzeba kochać.
— o.Szostak sparafrazowany
Reposted fromdojenka dojenka viacatchmelater catchmelater
4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viathatwasntadream thatwasntadream
pampampam
5472 8945 500

November 13 2017

4743 5fce 500
Reposted fromdivi divi viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl