Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

pampampam
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
5233 9671
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viablubra blubra
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaeternia eternia
pampampam
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaeternia eternia
pampampam
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viaeternia eternia
pampampam
3410 a01a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaeternia eternia
pampampam
3938 60f3 500
pampampam
3663 a9e6 500
Reposted fromvandalize vandalize viastarryeyed starryeyed
pampampam
6152 5471
pampampam
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viastarryeyed starryeyed
pampampam
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viakoloryzacja koloryzacja
pampampam
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

March 20 2017

3767 6ac4
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
pampampam
8231 afc3

suspend:

Leonardo DiCaprio at his first Academy Awards in 1994

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
pampampam
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
pampampam
6642 62cd

March 19 2017

4169 1cc9 500
pampampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl