Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

pampampam
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viastarryeyed starryeyed

July 07 2017

pampampam
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viaune-raconteuse une-raconteuse
3758 a54a 500

lattefoam:

the holy trinity 

pampampam
To, co dobre nadejdzie z zaskoczenia, jak grom z jasnego nieba.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viastarryeyed starryeyed
pampampam
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viastarryeyed starryeyed
pampampam
4513 1152 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viacytaty cytaty
pampampam
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viastarryeyed starryeyed
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viastarryeyed starryeyed
pampampam
3474 3b32 500
Reposted fromspokodama spokodama viajuzcienielubie juzcienielubie
pampampam
pampampam
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
— Tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

July 05 2017

pampampam
3159 18e8

July 04 2017

pampampam
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

July 03 2017

pampampam
pampampam
Więc jak wszystko może iść na przód
Jak samochody mają nie zwalniać
Kiedy czuję jakby to był koniec mojego świata?
Kiedy powinienem dać Ci odejść, ale nie potrafię...
— Coldplay "Everglow"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pampampam
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pampampam

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
pampampam
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 02 2017

pampampam
1017 23f5 500
pampampam
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaeternia eternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl